Menu

𝐒𝐢𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐧𝐚 𝐧𝐠 𝐕𝐎𝐓𝐄𝐑 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍!
𝘍𝘦𝘣𝘳𝘶𝘢𝘳𝘺 𝟣𝟤, 𝟤𝟢𝟤𝟦 𝘩𝘢𝘯𝘨𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘚𝘦𝘱𝘵𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳 𝟥𝟢, 𝟤𝟢𝟤𝟦

𝘔𝘢𝘨𝘴𝘢𝘥𝘺𝘢 𝘭𝘢𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘢 𝘊𝘖𝘔𝘌𝘓𝘌𝘊 𝘖𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦 𝘮𝘶𝘭𝘢 𝟪:𝟢𝟢 𝘢𝘮 𝘩𝘢𝘯𝘨𝘨𝘢𝘯𝘨 𝟧:𝟢𝟢 𝘱𝘮, 𝘓𝘶𝘯𝘦𝘴 𝘩𝘢𝘯𝘨𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘚𝘢𝘣𝘢𝘥𝘰 𝘬𝘢𝘣𝘪𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘢 𝘢𝘯𝘨 𝘩𝘰𝘭𝘪𝘥𝘢𝘺𝘴.

𝗦𝗜𝗡𝗢 𝗔𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗚𝗣𝗔𝗣𝗔𝗥𝗘𝗛𝗜𝗦𝗧𝗥𝗢?
*Mga Pilipinong hindi na rehistradong botante at:
* Hindi bababa sa labing walo (18 years old) bago sa araw ng halalan sa ika-12 ng Mayo, 2025.
* Residente ng Pilipinas nang hindi bababa sa isang taon (1 year) at residente ng lugar kung saan nais bumoto nang hindi bababa sa anin na buwan (6 months) bago ang araw ng halalan.
* Hindi diskuwalipikado ng batas.

𝗔𝗡𝗢𝗡𝗚 𝗠𝗚𝗔 𝗩𝗔𝗟𝗜𝗗 𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗢𝗖𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗦 𝗔𝗡𝗚 𝗣𝗨𝗪𝗘𝗗𝗘𝗡𝗚 𝗚𝗔𝗠𝗜𝗧𝗜𝗡?
* PhilSys National ID Card
* Postal ID Card
* PWD ID Card
* Student’s ID Card o Library Card
* LTO Driver’s License / Student Permit
* NBI Clearance
* Philippine Passport
* SSS / GSIS o ibang UMID Card
* Integrated Bar of the Philippines ID Card
* Professional Regulatory Commission License
* NCIP Certificate of Confirmation
* Barangay ID / Certification with photo
* At iba pang Government Issued Valid ID’s

𝗔𝗡𝗚 𝗣𝗥𝗢𝗦𝗘𝗦𝗢 𝗡𝗚 𝗣𝗔𝗚𝗣𝗔𝗣𝗔𝗥𝗘𝗛𝗜𝗦𝗧𝗥𝗢?
STEP 1: Magpresenta ng Valid ID o dokumentong magpapatunay sa iyong pagkakilanlan. (Xerox & Original Copy)
STEP 2: Magpa-interview sa Registration Staff.
STEP 3: Sagutan ang Application Form (CEF-1).
STEP 4: Checking at Verification ng sinagutang Application Form.
STEP 5: Magpakuha ng Biometrics.
STEP 6: Kuhanin ang Acknowledgement Receipt (AR) bilang patunay na ikaw ay rehistrado na.