Menu

Mission and Vision

Mission

Isang bayang maunlad, malinis at luntian ang kapaligiran, matahimik at malusog na pamayanan na ginagabayan ng mga matapat at maka-diyos na lingkod bayan tungo sa isang masiglang agro-industriyal na lungsod na malaya at matatag.

Vision

A progressive city within the Central Business District of BulacanĀ  that is peaceful, orderly, and ecologically balanced with resilient infrastructure system and empowered citizenry under a committed, God-centered leadership.

News and Publications

logo

Municipality of Plaridel, Bulacan

AC Reyes Street, Poblacion, Plaridel, Bulacan 3004
(044) 794-0119